Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Letošní povodňové záplavy a naše pomoc

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Letošní povodňové záplavy a naše pomoc

Letos byly jižní Čechy ušetřeny od povodňových záplav, ale velká pohroma zasáhla celou Moravu a severovýchodní Čechy. Příčiny těchto pohrom byly letní lijáky. Vše přišlo nečekaně. Ještě 5. července 1997 nevyznívala meteorologická předpověď hrozivě. Ale jak to bývá, předpověď někdy nevyjde a to byl letošní případ. Kritickými dny byla sobota 8. července a neděle 9. července. Teprve tehdy se ohlašovalo, že postižená území zasahuje tzv. stoletá voda. Zodpovědné úřady nebyly na takovou situaci připraveny a voda začala vykonávat dílo zkázy. Povodňová vlna na Moravě postupovala od severu směrem na jih. Ukázala se řada příčin, proč se v takovém rozsahu voda vylila ze svých břehů. Ale to již bylo pozdě, o tom už jenom psali novináři, co kdo zavinil. Značné záplavy také zažila některá místa severovýchodních Čech, i když ne takového katastrofálního rozsahu jak tomu bylo na Moravě. Postupně se v celém státě zahájily různé pomocné akce postiženým, a to jak sbírky materiální a potravinové, tak sbírky a pomoc finanční.

Obec Včelná uspořádala mezi občany peněžní sbírku, která vynesla celkem 60 tisíc a šest set korun. Obnos byl zaslán obecnímu úřadu obce. Bělá pod Pradědem. Tato obec je přibližně stejné velikosti jako naše obec. Bylo nám sděleno od starosty obce Bělá, kterým je Petr Lešek, že obnos bude věnován na obnovu stržených mostů a lávek, které vedou přes bystřinu jménem Bělá.

Děkovný dopis od starosty obce Bělá je uložen v našem letopiseckém archivu.