Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Místní odbočka Důchodců za životní jistoty

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Místní odbočka Důchodců za životní jistoty

Před dvěma roky byla ve Včelné založena odbočka místní skupiny DŽJ (strana Důchodci za životní jistoty). Předsedou byl zvolen Alois Petr (čp. 305, ročník 1930). Na základě ústních informací se tvrdilo, že DŽJ bude nestranné (nestranické) sdružení zájemců z řad důchodců, ale po čase se ukázalo, že ústředí této strany hodlá vstoupit do politiky a kandidovat ve volbách do Parlamentu i do zastupitelstev obcí. Hlásaný politický program DŽJ se velmi blíží svými požadavky a cíli politickému programu KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy).

Na schůzi DŽJ ve Včelné, konané dne 16.12.1997 vystoupil se svým příspěvkem zdejší předseda KSČM Vlastimil Pinter a doporučoval členům DŽJ, aby raději než DŽJ volili KSČM, stranu, která se do Parlamentu určitě dostane, zatím co strana Důchodců se tam přes 5 procentní hranici nemusí dostat. Tím prý budou hlasy DŽJ ztraceny pro levicovou politiku. KSČM bude stoprocentně v Parlamentu hájit a prosazovat program "důchodců". Odpověď Aloise Petra vyzněla ve smyslu, že zdejší odbočka DŽJ nehodlá svůj program zpolitizovat. Zdejší důchodci se chtějí občas setkat na nějaké společenské zábavě, jindy uspořádat nějaký společný výlet a podnikat i jiné akce zájmově zaměřené. Nechceme se zabývat politickým programem, to byl hlas všech přítomných důchodců.

Na schůzi se rozdávaly tiskoviny z ústředí strany DŽJ. Byl to měsíčník Jistoty a zpravodaj ANO - NE. Z těchto tiskovin vysvítá, že vedení strany Důchodci za životní jistoty mají politický program, v němž se veřejně hlásí k socialismu, který bychom u nás opět měli zavést. Socialismus byl dobou životních jistot, praví tiskoviny DŽJ.

Realitou v naší zemi ale je, že návrat socialismu, byť reformovaného, si u nás přeje menšina.