Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Včelná - Éra počítačů - komputerů

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Éra počítačů - komputerů

Bez počítačů se dnes nedovedeme představit normální běh praktického života. Není to ale tak dávno, kdy se rozvinula počítačová gramotnost. Zaznamenejme si několik údajů a postřehů z těchto počátečních časů.

Pro potřeby obecního úřadu ve Včelné byl zakoupen první počítač v roce 1993. Za několik málo roků má již obecní úřad dva nové počítače pro administrativní účely, včetně zařízení pro tisk a grafickou úpravu. Odhaduji, že v naší obci je nejméně kolem 20 soukromých počítačů, neboť o majitelích 10 bezpečně vím. Jejich jména ale nebudu uvádět do zápisu v Pamětní knize a to z více důvodů.

Počítač je obrovský pomocník v nejrůznějších oborech lidské činnosti, ale na druhé straně může být zneužito jeho dat v mnoha směrech. Říká se, že obsah počítačů celosvětově je "latentní" atomová bomba. U nás se ve školách objevily první počítačové kurzy před deseti lety, tedy ještě za doby vlády komunistů. Snad pouze malá poznámka, že český termín počítač, který je již zaveden a nebude se zřejmě měnit, není zcela vhodný. Ve světě se používá anglického termínu - komputer, který je odvozen od slova "to compute" rozpočítat, odhadnout. Slovo komputer je tedy významově širšího rozsahu. V osmdesátých letech jsme měli za Západem jen menší zpoždění ve využívání výpočetní techniky. V devadesátých letech, po otevření hranic, kdy k nám byla rychle dovezena veškerá tato technika, se mladší generace rychle se světem vyrovnala. Vývoj v oblasti soft- i hard-/ware/ techniky neobyčejně rychle pokračuje. Dnes je hitem e-mail, internet. Co bude zítra?