Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Včelná - Stav obyvatelstva, nové domy

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Stav obyvatelstva, nové domy

K 31. 12. 1997 bylo na obecním úřadě přihlášeno k trvalému pobytu 1.416 obyvatel.

Počet přechodně ubytovaných byl 17 osob a počet tzv. ubytovaných cizinců činil 37. Mezi cizince patří především dělníci ubytovaní v budově stadionu místního Sportovního klubu.

Počet narozených v roce 1997: 14 (9 chlapců a 5 dívek)

Přírůstek obyvatel přistěhovaných 83 osob

Odhlásilo se z obce 6 osob

Počet zemřelých 6 (3 muži, 3 ženy)

Nové domy v roce 1997:

Nově zkolaudován dům čp. 503 (Ing. O. Kratochvíl)

Nově přidělená předběžná čísla popisná rozestavěným domům:

čp. 504 Polanský, U Čtyř chalup

čp. 505 Weiss, Tyršova