Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Časový záznam událostí roku 1998

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Časový záznam událostí roku 1998

 • 1. 1. prodejna Š+K U Háků má nového nájemce /G. Zahradníková-Keroušová/
 • 13. 1. v celé obci havárie na vodovodu /až do 14. 1. do 14 hodin/
 • únor: vykraden nový dům Rišků /Na Hraničkách/ ul. 5. května
 • 13. 2. vykraden obchod Centrum /Frídová/ drogerie
 • březen: obec získává do vlastnictví dřevěný objekt od zahrádkářů
 • 20. 4. na OÚ vyvěšen černý prapor - zemřel zastupitel dr. Z. Fuka
 • 30. 4. postavena v areálu SK metaná "májka"
 • v noci z 22. na 23. 5. letos podruhé vykradena prodejna Centrum
 • 23. 5. posezení s "heligonkami" v kulturním domě
 • 31. 5. Dětský den/odpoledne/:soutěže, ukázka aerobiku
 • 19. a 20. 6. volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
 • červen: vykraden kiosek B. Housky /metaná/
 • v noci z 19. na 20. 6. neúspěšný pokus žhářství - vypálení domu Wiltschků
 • červenec: přehrazení "betonky" u vodojemu silniční závorou
 • srpen: Sportovní den v rámci 75. výročí založení místního SK
 • srpen parciální rekonstrukce hlavního výtlačného řadu vodovodu + dílčí oprava kanalizace
 • září: místní vyhláška O závazných částech územního plánu Včelná
 • 26. 9. výlet pro děti: kolem Rudolfova
 • říjen - místní obec Baráčníků se chystala nastoupit cestu "útlumu" činnosti, ale nepřijato, bude pokračovat
 • 24. 10. v KD slavnostní zasedání obecního zastupitelstva na závěr volebního období
 • 13. a 14. 11. volby do obecního zastupitelstva + doplňovací volby do senátu Parlamentu ČR
 • 13. až 15. 11. výstava kronikářských archiválií
 • 23. 11. ustavující schůze nového obecního zastupitelstva, volba starosty a zástupce starosty, večer taneční zábava
 • 8. 12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu U Kaštanu

Nejsou uvedeny všechny konané kulturní akce včetně plesů a tanečních zábav. Rovněž nejsou zaznamenány sportovní turnaje/