Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Glosa zvaná herní automaty

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Glosa zvaná herní automaty

Jsou herní automaty výherní? Občas se zřejmě dá něco vyhrát, ale spíše každý prohraje vložené peníze. Programy herních automatů jsou sestaveny především tak, aby se vyplatilo jejich provozování a teprve v druhé řadě, aby někdy někdo něco mohl vyhrát. I to se stává.

V naší obci najdeme herní automaty v chodbách do restaurací U Petrů a U kaštanu. Občas tam zkouší své štěstí některý z místních občanů, ale častěji u nich postávají návštěvníci odjinud. Zdá se, že v obci nikdo nepropadl návykové mánii této hry, ale kdoví? Dosti často jsem viděl, při náhodném nahlédnutí do chodeb hostinců, že automaty svítí a září různými barvami, ale nikdo u nich nestojí, aby házel do jejich útrob kovové mince.

V kanceláři na obecním úřadě jsem se náhodou setkal se dvěma mladíky - nájemci těchto herních automatů. Přijeli autem cizí značky, oba byli zarostlí vousem, ale oblečeni byli slušně. Jakmile promluvili, bylo patrno, že jsou to lidé inteligentní. Přišli vyrovnat poplatky za provoz automatů v obci. Zaplatili sumu několika desítek tisíc korun v hotovosti. Požádal jsem je o krátký rozhovor. Ptal jsem se na rozvoj těchto her u nás. K tomu se nevyslovili jasně, ale řekli mi, náš stát prý ročně vydělává na automatech 3 miliardy korun. Z peněz vytěžených z provozu automatů se prý musí 50 % odvést státu, daleko menší daň připadne obci, určitý díl dostane hostinský či jiný pronájemce místnosti a nejmenší díl prý obdrží oni - nájemci a provozovatelé herních automatů. A rozhovor se mnou končili slovy, že "žít se z toho dá dobře".

Jaký roční příjem z automatů vytěží naši majitelé hostinců jsem se neptal, ale do obecní pokladny přibylo v roce 1998 celkem za provoz automatů 147 tisíc korun.

Výherní automaty patří, dle mého soudu, mezi negativní průvodní jevy dnešní liberální konzumní společnosti. Z psychologického hlediska náleží tento způsob her do kategorie hazardních her, které snadno zdecimují psychicky labilního člověka. Odedávna bývaly hazardní hry zakazovány či alespoň omezovány ve veřejných místnostech. Smyslem těchto zákazů bylo předcházení a zabraňování sociálnímu zlu. Dnes státní i veřejná správa toto zlo nezakazuje ani neomezuje - protože by tím mohly být omezovány projevy lidských svobod. Nesouhlasím s tímto pojetím a výkladem svobod. Život ve společnosti je třeba regulovat.