Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Dvě stížnosti občanů závažnějšího rázu

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Dvě stížnosti občanů závažnějšího rázu

Osm podpisů občanů z dolní části obce, bydlících pod železniční tratí, je podepsáno na stížnosti a žádosti současně. Stěžují si na zanedbávání v komunální vybavenosti v jejich úseku bydlení, postrádají kanalizaci, veřejné osvětlení, chodník pro chodce a chybí jim obecní rozhlas pro místní hlášení. Domnívají se, že jiné části obce jsou v tomto směru preferovány. Část tvrzení uvedených ve stížnosti neodpovídá realitě. Starosta obce zapsal těmto občanům třístránkovou vysvětlující odpověď. Komunální vybavenost v obci se provádí etapovitě. V tak rozlehlé obci nelze pořídit na všech místech vše najednou. Kronikář k této stížnosti dodává: Kdyby občané více docházeli na veřejné schůze, na nichž se veškeré postupy komunální výstavby projednávají, získali by přesné informace a také by mohli leccos svými připomínkami ovlivnit.

Druhá stížnost vzešla opět z dolní části obce, tentokráte od občanů z Nové ulice. Stížnost byla podána proti rozšiřování činnosti firmy Tricar - Tibitanzl. Z původního autoservisu a prodejny aut vznikla později autodoprava o rozsahu 5 nákladních vozů značky Avia. Občany údajně rušilo ranní startování vozidel i jiné vlivy působící na zhoršování životního prostředí. Stížnost byla přešetřena referátem hygieny a životního prostředí z Českých Budějovic. Z hlediska těchto institucí nebylo zjištěno žádné překročení norem limitů škodlivin, které by zamořovalo okolní prostředí. Závada byla shledána v nedodržení resp. překročení stavebního povolení pro provoz této firmy. Proto bylo zavedeno přestupkové řízení proti nedovolenému parkování nákladních automobilů. Podle ústního sdělení ze strany firmy Tricar by stavební úřad neměl námitek na rozšíření kolaudačního rozhodnutí, aby v uzavřené ohradě mohly mít malé nákladní vozy parkoviště. Celá záležitost asi dopadne jinak. Otomar Tibitanzl si mezitím našel v Budějovicích nové stanoviště pro svůj autopark, a i když ve Včelné doposud bydlí, svůj autopark do Včelné již nepřevede.