Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Mimořádné parlamentní volby

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Mimořádné parlamentní volby

Dvojí volby se konají letos. Parlamentní do Poslanecké sněmovny a komunální do obecních zastupitelstev. Volby komunální jsou řádné, konané po čtyřletém volebním období, volby parlamentní jsou mimořádné. Proběhly na jaře v předčasném termínu.

Mimořádné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se konaly ve dnech 19. a 20. června 1998. Byly vyvolány politickou krizí, která u nás vznikla v minulém roce. V Jihočeském volebním okrsku měl občan-volič možnost vybírat z 12 politických subjektů. Vylosováno bylo následující pořadí stran: č. 1 KDU ČSL /křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová/, č 2. Nezávislí/většinou bez politické příslušnosti/, č. 3 /zrušeno/. č. 4 Demokratická unie, č. 5 ODS /Občanská demokratická strana, předseda V. Klaus/, č. 6 Občanská koalice-politický klub, č. 7 ČSSD /Česká strana sociálně demokratická/, č. 8 /zrušeno/, č. 9 KSČM /Komunistická strana Čech a Moravy/, č. 10 Republikáni, předseda Sládek/Sdružení pro republiku. Republikánská strana Československa/, č. 11 US /Unie svobody/ strana vznikla odštěpením z ODS, č. 12 DŽJ / Důchodci za životní jistoty/, č. 13 Česká strana národně sociální, č. 18 Strana zelených. (V příloze: archivované doklady, jsou uloženy hlasovací lístky).

Tyto mimořádné volby měly ukončit tzv. vládní provizorium, které reprezentovala "poloúřednická" vláda premiéra Tošovského. Největší naději na volební vítězství si slibovala Zemanova sociální demokracie, která již řadu let stála v opozici proti Klausově ODS, straně liberálně konzervativní. Strana sociálně demokratická ohlašovala, že hodlá navázat na politickou linii evropských stran sociálně demokratických. Tato politická linie má být ohleduplnější a spravedlivější vůči obyčejným lidem než dravá politika ODS /občanská demokratická strana/. Sociálně demokratická strana vyhlásila akci tzv. "čisté ruce", na základě níž by měl být nastolen v naší zemi lepší právní stav. Měli by být usvědčeni a potrestáni různí finanční spekulanti a delikventi hospodářské kriminality. Nejvážnější protivník sociálních demokratů, ODS, nastoupila do volební kampaně bojovně a sebejistě se sloganem: "Věříme si, víme co chceme, myslíme, že to umíme". Předseda strany Václav Klaus vystupoval na některých volebních mítincích v doprovodu oblíbené zpěvačky Lucie Bílé. KDU-ČSL se svým předsedou Luxem se představila jako "klidná síla" vycházející z křesťanských morálních zásad a slušného občanského soužití. Komunistická strana předložila ve svém volebním programu propracovanou soustavu sociálních jistot, tradičně odmítavý postoj vůči vstupu naší republiky do NATO /vojenské seskupení severoatlantické aliance/ a rezervovaný postoj vůči Evropské unii.

Přehled výsledků - jak volila Včelná do Poslanecké sněmovny 1998:

	ODS   34,0 %
	ČSSD   27,2 %
	US    10,5 %
	KSČM   9,0 %
	KDU-ČSL  7,3 %

Součet hlasů /procentech/ stran ODS + ČSSD + US + KDU-ČSL dává dohromady 79 %. I když tyto strany netvoří politickou koalici, jsou to všechno hlasy, které jsou proti komunistům. Již po třetí se ve svobodných volbách prokazuje, že je malá část, 9 procent obyvatel /voličů/, která má zájem podporovat nabízený komunistický volební program. Proč nechtějí občané, aby se opět komunisté chopili moci, když jejich současný volební program je v některých směrech blízký sociální demokracii a v něčem i straně lidové? Z důvodů principiálních, protože si mnozí ještě velmi dobře pamatují, že slovům nelze věřit, pokud se týká politické taktiky-strategie. Toto si o komunistech myslí lidé starší generace, kteří prožili jako dospělí, celých 40 let éry komunismu. Nemyslím, že by současná komunistická strana zavedla opět ideologickou represi, ale vyloučit to nelze. V každém případě by komunisté, kdyby se dostali k moci, preferovali socialistické ekonomické metody, patrně by znárodňovali opět některé velké podniky a možná potlačovali soukromé podnikání. Toto si alespoň myslí lidé, kteří nevolí komunisty.

Uveďme si pro porovnání celostátní výsledky parlamentních voleb:

	strana % hlasů  počet křesel do Parlamentu
	ČSSD   32,3   74
	ODS   27,7   63
	KSČM   11,0   24
	KDU-ČSL  9,0   20
	US    8,6   19
	---------------------------------------------------------
	/informativně/
	SPR-RSČ  3,9 %
	DŽJ    3,1 %
	Sládkovi republikáni a důchodci nepřekročili 5 % hranici.
	----------------------------------------------------------

Malý komentář k celostátním výsledkům voleb: V novinách jsme si přečetli: Strana sociálně demokratická zvítězila, ale pravice neprohrála. Do určité míry nastává opět patová politická situace, jestli se nepodaří sociálním demokratům vytvořit koalici s nadpoloviční většinou v Parlamentu. Pravicově orientované strany / ODS + KDU-ČSL + US/ mají dohromady 102 křesel, což je ve dvousetčlenném parlamentu nepatrná většina, ale koalici neutvoří, protože v tomto složení se v minulém období neosvědčila. Situace se náhle vyřeší zcela nečekaným návrhem. ODS přichází s návrhem na vytvoření smlouvy s ČSSD, která je nazvána "stabilizační smlouvou politického prostředí". Prakticky tato smlouva znamená, že ODS umožní ČSSD, aby vytvořila menšinovou vládu. V praxi je tato smlouva nazývána jako smlouva opoziční. ODS zůstává v politické opozici vůči ČSSD, ale nechá Zemanovu ČSSD "vládnout". Zato si vymiňuje místo předsedy v poslanecké sněmovně. Miloš Zeman se tedy stává předsedou vlády a Václav Klaus předsedou dolní sněmovny. Malé strany jsou tímto postupem rozhořčeny, protože byly nečekaně vyšachovány ze hry. ODS a ČSSD mají dohromady 137 křesel v Parlamentu, což je více než 3/5 většina. Obě tyto strany si touto "Stabilizační" či "opoziční" či "toleranční" smlouvou vlastně získaly jak rozhodující moc výkonnou tak i zákonodárnou. Tento politický manévr překvapil každého, ale byl proveden v mezích zákona. V praxi se zde prokázal rub a líc parlamentní demokracie. Je to politická strategie a taktika, jak jsme to uvedli již výše a voliči nikdy nemohou předvídat, co se z dané politické situace zrodí. Jediné, co víme, že tento politický trik může trvat nejdéle 4 roky, do příštích voleb. Musím zde připomenout politickou praktiku z dob Husákovy "normalizace," tj. z druhé poloviny éry socialismu, protože paměť vyhasíná. Tehdy byla ústavním zákonem zakotvena tzv. vedoucí úloha KSČ /Komunistické strany Československa/ na "věčné časy". Všelicos si politici vymýšlejí, aby se udrželi u moci.

S uspokojením přijali naši občané zprávu o volebním neúspěchu extrémistické strany SPR-RSČ /Sládkovi republikáni/. Též strana DŽJ /důchodci za životní jistoty/ představovala ztracené volební hlasy. Kdy již konečně menší a netradiční politické strany zjistí, že politická roztříštěnost je znakem nevyspělé demokracie? Možná, že u nás dojde k pokusu změny volebního zákona, alespoň se o tom proslýchá. Kdyby se poměrný volební systém nahradil většinovým, což je systém uplatňovaný v USA a Britanii, tak by se mohly ODS a ČSSD dělit o moc i v budoucnu. Pravděpodobně bude ale u nás přijat nějaký nový volební systém kombinovaný.