Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Pálení slivovice z jádrového zákvasu

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Pálení slivovice z jádrového zákvasu

Do kronikářského archivu jsem letos založil výstřižek z budějovických novin tohoto názvu: "Perštátská" letos lámala dosavadní rekordy. Kdo neví, kde se nachází "Perštát" vysvětleme, že je to jméno bývalého hornického městečka Rudolfov. Perštát je odvozeno od německého jména Bergstadt - hora-město. Kromě dřívější slávy hornické je Rudolfov znám v širokém okolí svou palírnou tvrdého destilátu. Technologické zařízení provozuje místní organizace Českého svazu zahrádkářského. Zmíněná novinová zpráva je z dubna roku 1998 a oznamuje se v ní, že k dnešnímu dni bylo zde vypáleno destilací 17.270 litrů alkoholu pro 1.166 zákazníků. Zpracováno bylo 175 tun zákvasu ze švestek i jiného jádrového ovoce. Státu za tuto činnost bylo odvedeno na daních více než 1 milion korun. A to se ještě v tomto roce s pálením neskončilo. Destilační zařízení pracuje denně 24 hodin a obsluhuje jej 8 paličů.

Zaznamenávám tuto zprávu do naší Pamětní knihy proto, že též několik Včelenských si nechalo zdestilovat v rudolfovské palírně svůj jádrový zákvas. Přijde to prý laciněji než kupovat tvrdý alkohol v obchodě. Měl jsem možnost ochutnat a posoudit kvalitu perštátské a je opravdu výborná. Jména včelenských zákazníků ale uvádět nebudu, ježto si to nepřejí. Poptával jsem se starousedlíků ze Včelné, zda také zde někdo pálil domácím způsobem pro svou vlastní potřebu. Jistěže ano, pálilo se ve Včelné a kdoví, zda někdo neprovozuje tuto technologii i v současnosti. Chci jen poznamenat, že domácí pálení nikdy nemůže dosáhnout potřebné kvality destilátu. V takové samohonce, jak se produkt také někdy nazývá, je vždy cítit tzv. přiboudlina, která kazí chuť nápoje. Ale když je nápoj ostrý, a to bývá, tak se na chuť tolik nehledí.