Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Změny ve stavu obyvatelstva, nové domy roku 1998

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Změny ve stavu obyvatelstva, nové domy roku 1998

Ke dni 31. prosince 1998 bylo na obecním úřadě přihlášeno 1.437 osob k trvalému pobytu. Přírůstek za rok 1998 činil 56 osob (32 mužů, 24 žen). Úbytek celkem byl 35 osob (15 mužů a 20 žen). Z toho se odhlásilo 20 osob a zemřelo 15 obyvatel.

K přechodnému pobytu je hlášeno 21 osob. Z dočasně ubytovaných, cizinců v počtu 33 připadá na Slovensko 11, Jugoslávii 10, Ukrajinu 8, Rusko 1, Rakousko 1, Německo 1, Itálii 1.

Z cizinců ve Včelně trvale bydlí v novém domě čp. 505 důchodce Edmund Wiltschko s manželkou Alinou. Oba pobírají důchod z Německa. E. Wiltschko je rodákem z Českých Budějovic a hovoří perfektně česky. V domě čp. 324 žije jugoslávská rodina z Bosny. Majitelem je Almír Beganovič.

Nové domy: Po zkolaudování jsou domy čp. 261 (Gogolicynová, tř. 5. května), č. 506 (Císařovi, Jiráskova), č. 510 (Dvořák, Lesní), č. 511 (Škrovová, Husova).

Informace o výhledové domovní zástavbě v obci: Podle schváleného územního plánu může být ve Včelné postaveno 137 nových rodinných domů v těchto lokalitách: V 1. etapě Pod lesem 11 domů, podél třídy 5. května 12 domů, U kapličky 7 domů, U Čtyř chalup 14 domů, Nad železniční zastávkou 24 domů. V 2. etapě se počítá U Čtyř chalup s výstavbou 20 rodinných domů a v tzv. střední obytné části s výstavbou 49 domů.