Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999: Politika kolem nás

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Politika kolem nás

Začínám letošní zápis od konce roku 1999. Je to poněkud zvláštní. Chci tím podtrhnout zvláštnost letopočtů 1999 a 2000. Učené pojednání o příchodu nového milénia, nového tisíciletí ukládám do našeho archivu, možná to někoho bude později zajímat. Já se pokusím v dalších řádcích napsat k této problematice menší vysvětlení.

Byli jsme poučeni, že letopočet 1999 není ukončením dvacátého století našeho věku. Bez znalosti věci by se zdálo, že rok 2000 musí být začátkem číslování nového století i tisíciletí. Ano, z hlediska matematiky. To proto, že matematik zná a používá číslo nula. Nula je zařazena do tzv. číselné osy, kterou si můžeme znázornit příkladem:

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Matematicky existuje nultý rok. Jenže náš kalendář nesestavili matematici, ale "staří" Římané. Ti ve svých číslicích nulu neznají. V počítání roků měli následující řadu:

-3 -2 -1 půlnoc +1 +2 +3

Z toho jasně vyplývá, že v římské soustavě počítání roků je začátek nového roku jedničkový a ne nultý na konci letopočtu. Konec dvacátého století je rok 2000 a začátek nového milénia jest 2001.

Na konci roku 1999, 31. prosince na Silvestra, byly všude veliké oslavy. Ale bylo to slavení jen zdánlivého ukončení století. Nicméně letopočet s jednou jedničkou a třemi devítkami "vypadá" jako ukončení století a proto byl důvod k velkým oslavám.

Rok 2000, který je skutečným ukončením století, je zvláštní tím, že je rokem přestupným. V přestupném roce má měsíc únor jedenkrát za 4 roky den 29. února.

Při letošní změně letopočtu, z 1999 na 2000, byly značné obavy ze selhání počítačů. Proto se již dlouho předem psalo o možném kolapsu a informovalo v mediích. Až na zanedbatelné výjimky celosvětově k žádnému zhroucení počítačové sítě nedošlo. Jak se ukázalo, celá tato veliká kampaň o možném kolapsu komputerů měla jiný efekt. Výdělek softwarových firem.

A jak se slavil konec roku 1999 a zrození letopočtu 2000 ve Včelné? Každý po svém, většina občanů zůstala doma. O půlnoci se odehrávalo veliké létání raket nejrůznějších barev s produkcí zvukových efektů, svištění, výbuchů. Ohňostroje jsou hezké na pohled, ale rány dělobuchů a další zvukové efekty nejsou příjemné starší generaci. Značně jimi také trpí psi a další zvířata, protože je to pro ně nepřirozené. Produkce těchto raketových ohňostrojů stojí dosti peněž a tak si ji může dovolit zdaleka ne každý. Přesto však ve Včelné každým rokem zábava a produkce tohoto druhu je hojná a zdá se velkolepější než v Budějovicích, sa-mozřejmě relativně vzhledem k počtu obyvatel. Byl jsem letos v tuto dobu v Budějovicích a silvestrovské slavení se mi nelíbilo. Na hlavním náměstí převládaly výbuchy a městský ohňostroj se pořádal na mostě u Malše, takže z náměstí byly vidět jen některé světelné rakety.

Ve Včelné letos na Silvestra nebyly otevřeny všechny hostince. V předchozích letech se slavilo ve všech 3 včelenských pohostinstvích. Letos bylo zavřeno u Petrů a ve Victorii u horních Vavrochů. Provoz byl pouze U Kaštanu, v místě bývalého Kalkušovce. Taneční zábava byla v obecním Kulturním domě.