Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Výročí 17. listopadu 1989

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Výročí 17. listopadu 1989

Celostátně jsme vzpomněli 10. výročí "sametové" revoluce, která je spojena s datem 17. 11. 1989.

Mnoho úvah se letos k tomuto výročí napsalo. Některé z nich jsem založil pro budoucí časy do našeho letopiseckého archivu. Nebudu události 17. listopadu komentovat, připojím pouze několik poznámek míněných jako podněty k osobnímu rozvažování.

Kdo z budoucích generací chce porozumět době, kterou jsem já prožil v celém rozsahu, míním tím etapu 40 let socialismu u nás, a v širším pojetí etapu 70 let pokusu Sovětského svazu rozšířit komunismus po celém světě, těm doporučuji k přečteni 2 svazky Černé knihy komunismu. Zmíněná publikace popisuje nejen skutečné zločiny tohoto režimu, ale veškeré další zlo, kterým především byla násilně vnášená ideologie marxismu-leninismu, jako jediného správného životního vzoru. Sovětský komunismus, bolševického typu, selhal společensky jako nerealizovatelná utopie. Proto tolik pokusů o ideovou revizi tohoto hnutí. Naši čeští komunisté také patří mezi revizionisty marxismu, i když to veřejně neprohlašují, že jsou revizionisté. Co jsou naši čeští komunisté. Jsou představiteli menševiků. Opět to veřejně nepřiznávají. Menševici, historická frakce sovětských komunistů, má velmi blízko k politice nejstarší dělnické strany, ke straně sociálně demokratické. Dále to již rozvádět v kronice nebudu, vše je zapsáno v knihách.

Dnešní světově rozdrobené komunistické hnutí se většinou hlásí také k politickému pluralismu, ne však všude. Všude ale prohlašují komunisté, že jsou pro demokracii, ale pro jinou demokracii, než jak ji pojímá Západ. Již dříve jsem v této kronice napsal, že jazyk a myšlení komunistů a nekomunistů se liší. Liší se podstatně a to vede k neporozumění si navzájem. Podstatou neporozumění je odlišný hodnotový systém. Zcela jiný pohled na život.