Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Finanční hospodaření

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Finanční hospodaření

O hospodářských otázkách včetně stavu obecní pokladny jsou naši občané informováni průběžně prostřednictvím měsíčních letáků. V kapitole kroniky si zapíšeme pouze rámcové údaje:

Celkové příjmy v roce 1999 činily 18 milionů a 400 tisíc korun. Rozpočet byl plánován na 8,5 milionu. Obec získala letos větší výnos z daně od živnostníků. Dalším příjmovým zdrojem byla bezúročná půjčka od ministerstva zemědělství a obnášela 3 miliony korun.

Celkové výdaje za rok 1999 dosáhly částky něco přes 20 mil. Kč.