Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Obecní stavební činnost

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Obecní stavební činnost

Již od počátku roku pokračovala stavba nového výtlačného řadu v horní části ulice 5. května. Stavělo se v úseku od Jiráskovy ulice směrem nahoru na Hraničky. V polovině roku se prováděla výměnná rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v ulici Dlouhé směrem nahoru až do ulice Jiráskovy a z ní už zbývalo položit nové potrubí do ulice 5. května. Tím se výtlačný řad zkompletoval. Celé toto vodovodní potrubí hlavního řadu je vybudováno z plastu černé barvy. Síla stěny potrubí má tloušťku 15 mm a světlost potrubí je 130 mm. Pro ilustraci, v 1 m tohoto potrubí se v klidovém stavu vody nachází 13,3 litrů.

V druhé polovině roku byla zahájena stavební činnost na obnově místních komunikací, tzv. druhá etapa. Rekonstruovány byly ulice gen. Sokolovského, dolní část ulice Withanovy, ulice K. H. Borovského a dolní část ulice Rybákovy. Hlavním dodavatelem byla firma Building. Subdodavatelsky pracovaly současně ještě fa Strabag a. s. a Swietelsky s. r. o. Firmy si rozdělily teritoria v obci. Harmonogram termínů byl liberální a byl vázán na rozpočet. Ten zněl na 17. milionů Kč. Problémy se vyskytovaly, ale nakonec byl úkol zvládnut. Část stavebních úkolů se dokončí v roce 2000.

V průběhu roku se stavěla nová kanalizace na západní straně hlavní silnice v úseku od Withanovy ulice směrem nahoru až ke staveništi na Hraničkách.

Celkově byl z hlediska těchto staveb letošní rok velmi náročný. Vykonané dílo velmi přispělo ke zlepšení inženýrských podzemních sítí a vysoce kvalitnímu stavu rekonstruovaných ulic v obci. Zdaleka ještě ale není tento rekonstrukční záměr u konce. Za daného stavu, kdy je rozhodnuto o rušení okresních úřadů a zřizování krajských úřadů, není ujasněno, jak to dopadne s rozpočtem obcí. Jestli bude příští rozpočet nižší, těžko se budou hledat prostředky na větší obecní stavby.