Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Obec se vybavuje počítači

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Obec se vybavuje počítači

Administrativa obecního úřadu je vedena na dvou nových výkonných počítačích. Starší počítač je v naší knihovně a další menší počítač je pro agendu mateřské školy.

Na hlavní obecní počítač je napojeno tiskárenské zařízení, pomocí něhož je možné zajišťovat veškerou písemnou agendu. Prostřednictvím počítače může obec využívat služeb e-mailu a internetu. Zařízení úspěšně obsluhuje administrativní referent OÚ Mgr. František Mareš. Postupně se připravují "obecni stránky" o Včelné, které budou obsahovat základní informace jak rázu úředního tak i místopisného, historického apod.

Kromě techniky komputerové-počítačové má obecní úřad propojení faxem přes telefonní linku a již několik let vlastní moderní kopírovací stroj. Technický pokrok v administrativě OÚ nezaskočil. Naopak, obec plně využívá této techniky a dá se konstatovat, že má náskok ve srovnatelné kategorii obcí.