Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Stav obyvatel, počty domů

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Stav obyvatel, počty domů

Evidenci obyvatel máme nyní přesně podchycenou v paměti počítače. Pro přehled si v kronice uvedeme počty obyvatel. Jmenné seznamy jsou uloženy v archivu.

Stav k 31. 12. 1999:

  • narození - 11 /7 chlapců, 4 dívky/
  • zemřelí - 8 /5 mužů, 3 ženy/
  • nově přihlášení - 44
  • odhlášení - 17
  • přechodně hlášených - 20
  • dočasně ubytovaných cizinců - 30
  • Celkový počet trvale hlášených v obci = 1. 467 osob

Trvale obydlené domy cizinci jsou ve Včelné dva. V domě čp. 507 bydlí penzisté z Německa. Jsou to manželé jménem Wiltschko. V domě čp. 324 bydlí rodina Jugoslávců z Bosny. Jsou podnikateli. Majitel domu se jmenuje Beganovič Almir. Rodina má 7 členů.

Nový menší dům si nechali postavit starší manželé z Německa ve Withanově ulici čp. 127. Žena je rozená Hermanová a bydlela dříve v Rožnově. Její manžel je Jugoslávec a jmenuje se Štefan Labik. Emigrovali po roce 1968 do Německa, ale na penzi chtějí žít u nás. V ulici Husově si nechal postavit velmi prostorný dům Švýcar Hugo Buchmann. Dům si se svou manželkou, rodem ze Slovenska, připravoval na penzi. Osud však rozhodl jinak, jeho žena Marcela vloni tragicky zahynula při autonehodě.

V podnájmu zde po roce 1990 bydlelo několik cizinců, kteří zde pracovali nebo sami podnikali, ale nikdo z nich si dům nepostavil.

Nově zkolaudované domy našich občanů v roce 1999:

  • čp. 512 Sukdolovi v Jiráskově ulici
  • čp. 513 Slavíkovi v ulici Tyršově (od roku 1989)
  • čp. 515 Štěpánkovi v Luční ulici