Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Péče o veřejná prostranství

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Péče o veřejná prostranství

Program je jasný: zvelebování obce. Každý obyvatel se přesvědčuje, že vývoj obce směřuje k vyšší úrovni po všech stránkách. Intravilán je však rozsáhlý a proto úkol zvelebování bude probíhat postupně, po etapách. Obecní úřad vypracoval návrh péče o veřejná prostranství. Na návrhu pracovala komise s dočasnou působností. Vedením komise byla jmenována ing. Jarmila Mandžuková, zástupkyně starosty. Jako členové v komisi pracovali: Václav Marhoun, Petr Průša, Jiří Stejskal a Ferdinand Vydra.

Cílem práce komise bylo pořídit seznam lokalit, popsat jejich charakter a určit způsoby jejich zlepšení hlavně po stránce estetické, ale též funkční, technické apod. Zastupitelstvo bude určovat postup rekonstrukčních akcí. Je pochopitelné, že plnění úkolu bude záviset nejen na podmínkách finančních, ale i řadě dalších. Podle názoru kronikáře by na zvelebování našeho veřejného prostředí v obci mohli přispět sami občané dobrovolnou péčí o místa venku před svými parcelami, ale o tom komise nejednala. Můžeme však pozorovat, že někteří obyvatelů v tomto smyslu obci pomáhají.

První rekonstrukční akcí bude úprava místa kolem dvou pomníků umístěných v ulici 5. května U Kaštanu. Deska pomníku obětí fašismu bude umístěna na jiné místo, aby lépe vynikl pomník obětí l. světové války.

Vyjmenujeme si heslovitě další návrhy: upravovat se bude prostředí před kulturním domem a okolí restaurace U Kaštanu. Bude se provádět čištění rybníčku v Lesní kolonii a úprava okolí. Rekonstruovat se mají zastávky městské hromadné dopravy. Navržena je úprava několika dalších veřejných lokalit v celé obci, která budou sloužit jako malá hřiště, parčíky nebo malá památková místa historického významu. Perspektivně se počítá jednou s výstavbou většího obecního parku v lokalitě dnešních zahrádek na pozemku obce pod obecním úřadem. Počítá se i s přilehlým lesem a posílením jeho rekreační funkce. V další perspektivě je archeologický průzkum studny v lokalitě Čtyř Chalup a vybudování památného historického místa někde v této lokalitě. To již ale naznačujeme směr práce pro následníky. V průběhu let se jistě tento program bude zpřesňovat. Pro nás je důležité, že se akce "Péče" začala realizovat.