Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Vyhoření domu čp. 2 ve Withanově ulici

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Vyhoření domu čp. 2 ve Withanově ulici

Dne 15. května tohoto roku večer krátce po 21 hodině začal hořet dům Vladimíra Marka, důchodce. Žil tam sám, byl dlouho již rozveden. Ač byl středoškolákem a jezdil celý život do práce do města, o svůj dům nepečoval. I zahradu měl ve velikém nepořádku a to je mírné posouzení. Kdo však ví, proč ztratil zájem o hezké prostředí?

Když jmenovaného dne přijel večer V. M. domů, doléval si petrolejovou lampu. Ano, jako před 80 lety, svítil petrolejkou. Už nezjistíme, zda třeba místo petroleje nedoléval líh. Je krátkozraký, byla tma a pravděpodobně hořlavou tekutinu vylil trochu okolo a to stačilo k tomu, že při zapalování lampy se vše náhle vzňalo. Tak to alespoň majitel líčil při výslechu. Vše se náhle vzňalo. Snadno to začalo v domě u Marků hořet. Neuklízelo se uvnitř, kolem bylo spousty hořlavých věcí, noviny, časopisy, všude papíry, lůžkoviny, seno pro lože koček. Majitel bos vyběhl k sousedům naproti a ti zajistili přivolání hasičů z města. Požárníci přijeli za dvacet minut. Nejdříve dvě hasičské cisterny a potom byly přivolány další dvě na pomoc. Vznítil se uvnitř skladovaný polystyrén. Hasiči museli odříznout jeden strom, který byl nakloněn nad střechu. Potom rozbili na jednom místě střešní tašky, aby mohli hasit ze shora. Až za 3 hodiny požár uhasili. O postiženého se postaral přivolaný starosta obce a zajistil mu náhradní ubytování v penzionu Victoria a potom v klubovně. Jak se cítil pan Marek když se najednou ocitnul v prostředí úrovně l. kategorie, s tekoucí vodou, splachovacím záchodem, elektřinou? Lidé si kladli otázku, proč si sám dříve ve svém domě nebyl schopen vybudovat takové prostředí? Proč bydlel tak jako před 100 léty? Peněžní prostředky měl, bral důchod a denně jezdil do města. Starostovi obce se podařilo získat pro pana Marka umístění v jednom venkovském domově důchodců. Polozřícena stojí vyhořelá chalupa čp. 2 s vybitými okny s rozbitou střechou a zarůstající křovím a stromy. Jak dlouho bude trvat, než toto místo bude zkultivováno?