Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Dva současníci ze Včelné

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Dva současníci ze Včelné

Všestranný sportovec Slavomír Ciboch

Narodil se v roce 1933. Ve Včelné si postavil dům čp. 337. V zaměstnání byl stavebním technikem, dnes je důchodcem. Od mládí až dodnes je aktivním závodníkem v atletice. Je typem desetibojaře. Mimořádných úspěchů dosahoval po celý život též ve vodních sportech a cyklistice.

Ve Včelné není příliš znám, protože jak jen může, závodí nebo sportuje po celé republice, po celý rok.

Už jako dorostenec byl mezi pěti nejlepšími závodníky v republice. Na přeborech se umísťoval v první desítce v kouli, disku, skoku o tyči, v chůzi, bězích. V kategorii mužů patřil mezi naši celostátní špičku v singlu kanoe na 1 km. V letech 1961 až 64 trénoval v přípravné skupině na olympijskou reprezentaci, ale vybrán nebyl. Nesplňoval politická kriteria k reprezentaci socialistického státu. V domácích soutěžích vybrané čsl. reprezentanty porážel. V kanoistice jak na klidné vodě tak na divoké vybojoval všechny druhy medailí. S přibývajícím věkem se zaměřil na maratonské tratě v kanoistice. Na mistrovstvích republiky poráží v kategorii seniorů mnohem mladší soupeře. V roce 1999 na mistrovství světa v Maďarsku v kanoi na 22 km získal zlatou medaili v kategorii veteránů. V roce 2000 se chystá na světové mistrovství do Kanady.

Inženýr Jaroslav Dvořák

Narodil se v roce 1935, nyní je důchodcem a bydlí ve Včelné v domě čp. 323. V zaměstnání působil pedagogicky na střední zemědělské škole mechanizační v Českých Budějovicích.

Jeho oborem jsou technické disciplíny a tuto svou profesi využil k postavení užitečného zařízení pro svůj dům ve Včelné. Zařízení se jmenuje tepelné čerpadlo. Je to soustava strojů a přístrojů, které pracují na principu "obrácené" lednice. Tepelné čerpadlo odebírá odněkud z venkovního prostředí část tepla, které potom ve výměníku předává do vnitřní tepelné soustavy domu. K předání tepla ve výměníkové soustavě se využívá fyzikálního efektu skupenského tepla výparného a kondenzačního.

Dnes se dá toto zařízení zakoupit. Ing. Dvořák si celý systém zhotovil sám se svým synem. Jeho systém pracuje na bázi vzduch - vzduch. Tento systém je využíván k vytápění jeho domu. Na ploché střeše domu jsou výparníky, které odebírají, odčerpávají část tepla z okolního vzduchu. Tento systém tepelného čerpadla funguje až do teploty vzduchu minus 10 stupňů. Ing. Dvořák začal tento topný systém používat od roku 1998. Zaznamenává si všechny technické údaje a prokazatelně vykazuje menší spotřebu elektrické energie. Topný systém má spražený s elektrickým přímotopem.

Další zařízení, které si ing. Dvořák také sám postavil, je ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla. Efekt v tomto případě je dvojí. Odebírá teplo ze vzduchu z místnosti, která při odizolování se stává chladicím boxem. Box je jeden efekt. A druhým efektem je ohřívání užitkové vody. Ta se právě ohřívá odebraným teplem z boxu. Do systému je zapojen výměník a další agregáty tepelného čerpadla. Režim ohřívání vody je řízen termostatem. Tímto systémem se ušetří více než 50 % na energii ohřevu vody.

Ing. Dvořák vypracoval technickou dokumentaci svého tepelného čerpadla a máme ji založenou v našem archivu. V létě 1999 natáčela česká televize krátký pořad přímo v domě Dvořáků ve Včelné. Pořad byl vysílán v seriálu Receptář pro dům a zahradu, který moderuje populární Přemek Podlaha.