Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Závěr

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Závěr

Osmý díl včelenské kroniky končí.

PAMĚTNÍ KNIHA VIII. je dopsána.

Další díl kroniky již musí sepsat někdo jiný, protože já již bych tuto práci nezvládl. Mám před sebou ještě řadu úkolů, které bych rád dokončil a proto funkci kronikáře pokládám, nikoliv však úplně. Jsem ochoten pracovat konzultačně v kronikářské práci, bude-li to potřeba a dále doufám, že se mi podaří ještě obohatit náš letopisecký archiv nějakými příspěvky.

Ferdinand B. Vydra

Ve Včelné 11. června roku 2000

Conclamatum est