Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Představuje se nový kronikář

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Představuje se nový kronikář

Začalo to zcela prostě. Chtěl jsem se seznámit s historií obce Včelná poněkud podrobněji a můj předchůdce, František Vavruška, mi ochotně zapůjčil k nahlédnutí své kronikářské záznamy. V té době se právě hledal nástupce pana Vavrušky a můj zájem o minulost Včelné zapříčinil, že jsem byl navržen já. Namítal jsem zprvu, že kronikářem by měl být ustanoven někdo ze starousedlíků, který by měl lepší předpoklady k zapracování než já, protože jsem na Včelné teprve osm let a neznám tolik zdejší poměry. Bylo mi ale vysvětleno, že rodilých starousedlíků je v obci již méně než občan nových a proto že není na závadu, abych funkci přijal. Nakonec jsem souhlasil, protože se zajímám o historii, ale také proto, že jsem na Včelnou jezdil na návštěvy již od roku 1945. Po válce zde zakoupil můj strýc Karel Vydra rodinný domek čp. 60 na hlavní ulici v dolní části obce kousek nad železniční tratí. Dnes je v tomto domě vnuk mého strýce Otomar Tibitanzl a zařídil si zde po listopadu roku 1989 autobazar a autoopravnu. Znal jsem tedy některé události ve Včelné od svých příbuzných. Od své tety z vyprávění jsem se dozvěděl, že po mé babičce Vydrové, rozené Pražákové z Kamenného Újezda, je rodina Pražáků spřízněna se včelenským rodem Babků. A jaké bylo moje překvapení, když jsem po odstěhování do Včelné v roce 1986 zjistil, že i maje žena, která pochází ze Strakonicka, má též na Včelné vzdálenou přízeň s rodem Loberšínerů a Vačkářů. Jak je ten svět "malý".

Několik údajů o mně: Jmenuji se Ferdinand Vydra, narodil jsem se v Českých Budějovicích a žil jsem tam až do roku 1986, kdy jsem přesídlil, jak již uvedeno, na Včelnou. Ve Včelné bydlím v Jiráskově ulici čp. 297, s rodinou své dcery. V důchodu jsem od roku 1990. A čím jsem byl v činné službě? Středoškolským profesorem v oboru přírodních věd. Vyučoval jsem na různých středních školách v Budějovicích, ale působil jsem též jako vysokoškolský pedagog v oboru chemie na Pedagogické fakultě a v posledních letech jsem pracoval ve výzkumu.