Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Následky záplav v České republice

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Následky záplav v České republice

Povodněmi v srpnu roku 2002 bylo celkem zasaženo 43 okresů. Zcela zaplavených obcí bylo 99 a částečně zaplavených obcí dokonce 347. Celkové škody dosahují přibližně 90 miliard korun, přičemž asi jednu třetinu uhradí pojišťovny. Pro srovnání: průměrná mzda českého zaměstnance činila v této době asi 12.500,- Kč. Nejvyšší škody jsou na soukromém majetku občanů, v průmyslu, dopravě a zemědělství. Bylo poškozeno také 30 velkých a 47 malých čistíren odpadních vod. Samostatnou kapitolou je pak pražské Metro, které bylo povodněmi velmi poničeno a několik stanic bylo zcela zatopených. Jen těžko vyčíslitelné škody jsou bohužel i v kultuře (Praha, Český Krumlov, …). Někde se mluvilo o stoleté, jinde až o tisícileté vodě - záleželo na lokalitě. Počet osob, které přímo zemřely v důsledku velké vody, dosáhl šestnácti.

Přírodní katastrofa takového rozměru nám ale dokázala, že když se český národ ocitne v nouzi, semkne se a pevně drží při sobě. A to je pozitivum, na které nesmíme zapomínat ani v době klidu.


Záplavy v ČR (36 kB)