Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Tříkrálová sbírka

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Tříkrálová sbírka

Tato charitativní akce proběhla začátkem ledna 2002. Organizovala ji opět Česká katolická charita, a to pod zákonným dohledem obecního úřadu. Po rozpečetění pokladniček v kanceláři Obecního úřadu Včelná bylo zaprotokolováno a předáno celkem 14.910,20 Kč. Sbírka po celé České republice vynesla více než 30.000.000,- Kč. Tyto prostředky se použijí prostřednictvím České katolické charity na humanitární účely, a to podle předem stanovených pravidel. Poděkování tak patří nejen všem těm, kteří přispěli, ale také organizátorům - manželům Kratochvílovým, Šťastným, Žondeckým a jejich dětem. Ti všichni totiž Tříkrálovou sbírku v naší obci uskutečnili.

V roce 2003 se tato sbírka však bude konat jinou formou. Všechny domácnosti tentokrát dostanou během prvních lednových dnů složenku, jejímž prostřednictvím budou moci občané poslat svůj dar na konto České katolické charity. Díky ničivým letním povodním budou tyto finanční dary více než potřebné. A není lepšího pocitu, než pomoci strádajícím. To jistě dobře vědí také ti, kteří ve včelenské sbírce "Povodně 2002" darovali nějaké peníze. Celkem se zde vybralo 100.000,- Kč. Obnos byl předán obci Plav, která patřila mezi hodně postižené oblasti. (blíže v kapitole Velká voda)