Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Mateřská škola

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Mateřská škola

V naší školce jsou děti vedeny mimo jiné k tomu, aby si pěstovaly kladný vztah k přírodě. V zimním období tak například nezapomněly na krmení zvířátek, kterým zanesly něco do krmelce, a také dojely nakrmit labutě na řece Vltavě. Při zimních radovánkách také mohly pozorovat stopy ptáků a jiných zvířat ve sněhu. Na jaře zase děti oslavily Den Země tím, že pomáhaly se sázením malých smrčků na školní zahradě a zasadily i semínka slunečnic k domácímu pěstování. Po tom všem se bude jistě stýskat sedmi dětem, které jdou od září na základní školu. Pro ty však na rozloučenou připravila pěkný program paní učitelka Smetanová. Naopak na školní rok 2002 - 2003 bylo do mateřské školy zapsáno 46 dětí.

V červnu 2002 byla schválena novela zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Podle tohoto zákona musí všechny školy, školská a předškolní zařízení fungovat od 1. ledna 2003 jako samostatný právní subjekt, a to bez ohledu na velikost tohoto zařízení. Proto obec musela převést mateřskou školu do právní subjektivity. Bylo tedy obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že se od 1. listopadu 2002 zřídí Mateřská škola Včelná jako příspěvková organizace.