Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Příchod Rómů do Včelné

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Příchod Rómů do Včelné

Dům, kam se Rómové nastěhovali, je ve vlastnictví rodiny Hoškových ideální polovinou. Druhá polovina je majetkem paní Jany Kudryové, která je nevlastní dcerou bratra Karla Hoška staršího. Ten zemřel v roce 1991 (bratr Václav zemřel na pomezí let 2001 a 2002). Rómové se přistěhovali v době Velikonoc roku 2000 na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena mezi paní Kudryovou a rodinou Slivkových. K trvalému pobytu se pak přihlásili až v říjnu 2000. Nahlášeno tak bylo 14 lidí. Jsou to doposud jediní Rómové, kteří jsou dlouhodobě hlášeni ve Včelné. Jiní k trvalému pobytu ani do této doby přihlášeni nebyli. Bohužel jsou však s rodinou Slivkových problémy, a to hlavně sousedského rázu. Dům, kde žijí, je zchátralý a zanedbaný, dokonce nemá žádné sociální vybavení. Rómové tak využívají blízký hostinec U Kaštanu, což také působí určité nesrovnalosti. Snad se tedy v budoucnosti objeví na správných místech snaha o to, aby vše fungovalo tak, jak má.