Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Nedovolené přechody přes železniční trať

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Nedovolené přechody přes železniční trať

Přecházení traťových kolejí mimo řádné přechody je velmi nebezpečné a nepřípustné. Proto musel obecní úřad vyzvat spoluobčany, kteří žijí zejména v Lesní kolonii, aby upustili od přecházení kolejí mimo chráněné přechody či přejezdy. Byla totiž objevena zřízená pěšina - přechod přes traťové koleje České Budějovice - Horní Dvořiště, která vedla právě z Lesní kolonie. Po dohodě s Českými drahami byly tyto nepovolené úpravy odstraněny.