Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Majetek obce

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Majetek obce

Jedním z důležitých úkolů obce bezesporu je dobře pečovat o obecní majetek. A právě naléhavá potřeba zlepšení péče o tento obecní majetek, budovy, místní komunikace, veřejnou zeleň a ostatní zařízení, přiměla zastupitele k rozhodnutí o vytvoření stálého pracovního místa "údržbáře" majetku obce. Dosud byly udržovací práce prováděny jedním pracovníkem - seniorem a třemi mládenci ve výkonu civilní služby. O toto nové místo projevili zájem tři uchazeči. Zastupitelstvo schválilo (doporučilo) přijmout na tento post pana Josefa Hanetšlegera ze Včelné, narozeného v roce 1966.

A toto je stručný výčet majetku obce:

  1. BUDOVY - Obecní úřad čp. 212, Kulturní dům čp. 34, Mateřská škola čp. 422, Hasičská zbrojnice čp. 26, Dům služeb čp. 35 a přilehlé pozemky
  2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 6,3 kilometru zpevněných komunikací, 2,5 kilometru nezpevněných komunikací, otevřené stoky, propustky cca. 3 kilometry, drobné sportovní plochy cca. 2.000 metrů čtverečních
  3. VEŘEJNÁ ZELEŇ - asi 18.000 metrů čtverečních veřejné zeleně a další neobdělávané pozemky o velikosti zhruba 16.000 metrů čtverečních
  4. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 220 sadových svítidel, 58 výložníkových svítidel
  5. VEŘEJNÝ ROZHLAS (ROZVODY), POMNÍKY A DALŠÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ