Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Reforma veřejné správy

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Reforma veřejné správy

K 31. prosinci 2002 ukončily svou činnost okresní úřady. Od 1. ledna 2003 převzaly některé kompetence krajské úřady a takzvané obce třetího stupně. Pro naši obec je to Statutární město České Budějovice, jeho příslušné odbory a úřady. Detailní stanovení kompetencí se stále upřesňuje. Umístění jednotlivých úřadů s výkonem státní správy pak bylo zveřejňováno v denním tisku. Ovšem vzhledem k tomu, že město České Budějovice i dosud vykonávalo pro naši obec v přenesené působnosti v řadě oblastí výkon státní správy, k velkým změnám nedochází.

Je však třeba upozornit, že byly zrušeny okresní úřady, ale nebyly zrušeny okresy jako územní celky. Některé instituce s působností na území okresu a detašovaná pracoviště ministerstev zůstávají. Přesnější informace o skutečné podobě současné veřejné správy se ale bohužel zjistit nepodařilo. Doufejme tedy, že se tento stav do budoucna zlepší.