Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Blanský les - podhůří

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Blanský les - podhůří

V září se konala ustavující valná hromada krajské organizace Spolku pro obnovu venkova (SPOV). Obec Včelná se stala členem této organizace prostřednictvím svazku obcí Blanský les - podhůří. Krajská organizace SPOV sdružuje členy SPOV z území jihočeského kraje a řídí se Stanovami SPOV působícího na celostátní úrovni.

13. listopadu zase od 14 hodin proběhlo již 10. shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří. To se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná. Nynějším hlavním úkolem svazku bude hledání společných cest, jak zabezpečit získávání finančních prostředků pro další rozvoj členských obcí. Jasná pravidla pro získávání prostředků z Evropských fondů pro rozvoj zejména menších obcí nebyla dosud stanovena. Jinak základní příjmy a výdaje svazku jsou upraveny vlastním rozpočtem, který zabezpečuje financování jeho činnosti, náklady na poradenskou službu, propagaci, apod. Jedinými příjmy jsou příspěvky členských obcí, které dosahují celkové částky 140.000,- Kč ročně.