Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Odpady

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Odpady

Obci Včelná bylo počátkem ledna 2003 oznámeno, že firma van Gansewinkel, která sídlí v Boršově nad Vltavou, končí svou činnost, a že tuto firmu přebírá společnost A.S.A. České Budějovice. Firma van Gansewinkel přinesla do obce počátky třídění komunálního odpadu, a vždy vyhověla požadavkům obce při plnění povinností, jež vyplývají ze zákona o odpadech.

Na 6. zasedání zastupitelstva (10. březen 2003) se mimo jiné schvalovala smlouva s firmou A.S.A. České Budějovice. Uzavřená smlouva přináší některé změny ve způsobu provádění velkoobjemových sběrů odpadů a odvozu tříděných PET lahví. Finanční náklady na sběr, třídění a zneškodňování komunálního odpadu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2002. Svozovým dnem i nadále zůstal pátek, občané však nově musejí počítat se včasným vystavením popelnice před dům, neboť firma najíždí do obce již před 7. hodinou ranní.

Obec samozřejmě řeší připomínky občanů ke kvalitě svozu domovního odpadu s vedením firmy A.S.A. České Budějovice. Připomínky se převážně týkají častého nevyvezení popelnic a pytlů s PET lahvemi z koncových ulic a v jednom případě k zahájení svozu ve čtvrtek namísto sjednaného pátku. Co se poplatků za svoz a zneškodňování komunálního odpadu týká, bylo kontrolou zjištěno, že naprostá většina občanů splnila svou povinnost zaplatit v daném termínu a ve stanovené výši. Z předpokládaného počtu 490 plátců jich k 9. červnu zaplatilo 455, přičemž 22 plátcům končí poplatková povinnost až na konci června.