Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Finance

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Finance

Pár stručných informací k hospodaření obce: Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání vzalo na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2002. Celkové příjmy byly překročeny o 678.000,- Kč. Naproti tomu celkové výdaje překročeny nebyly. Co se inventarizace majetku obce týče, byla celková hodnota majetku k 31. 12. 2002 85,9 milionu Kč. K 31. 12. 2001 to bylo 84,9 milionu Kč. Hodnota nedokončených investic činila 3,5 milionu Kč.

Celková cena vodného a stočného pro rok 2003 byla 36,35 Kč za metr krychlový.

K rozpočtu na rok 2004: Daňové příjmy včetně poplatků očekáváme ve výši 8,6 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši 461.000,- Kč. Neinvestiční dotace za státního rozpočtu by měly být ve výši 1,4 mil. Kč. Celkové příjmy lze očekávat ve výši 10,4 mil. Kč. Výdaje - splátky úvěrů odčerpají z rozpočtu 1,6 mil. Kč, za dopravní obslužnost (MHD a ČSAD) zaplatíme 1.146.000,- Kč a příspěvek na neinvestiční náklady škol odvedeme ve výši 800.000,- Kč. Celkové výdaje očekáváme ve výši 8,8 mil. Kč (bez splátek úvěrů). Místní poplatky se oproti minulému roku nemění.