Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Čištění rybníka v Lesní kolonii

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Čištění rybníka v Lesní kolonii

Dodavatelem prací na čištění rybníka v Lesní Kolonii se stala po odsouhlasení v zastupitelstvu firma SEXTA, spol. s r. o., Planá. Zahájení vypouštění rybníka bylo stanoveno na 1. července. Firma pak dokončila práci 30. srpna. Práce byla odevzdána ve velmi vysoké kvalitě s minimálním zásahem do okolní přírody.

Prvotní návrh uložení vytěženého sedimentu do původního koryta přítokové stoky nebylo možné realizovat jednak z technických důvodů - náročný převoz lesními porosty - a jednak z obavy, že dojde v krátké době k jeho splavení zpět do rybníka. Sanace přítokové stoky byla provedena zpevněním dna koryta lomovým kamenem, úpravou stěn a překrytím říčním štěrkopískem. Pomoc při zpracování sedimentu nabídla Lesní správa a pila Kamenný Újezd, která tento materiál použila ke kompostování v souladu s posouzením zdravotní nezávadnosti a způsobu jeho dalšího využití. Posouzení sedimentu a návrh způsobu jeho dalšího využití vypracoval doc. ing. Jiří Gergel, Csc. "Expertizy, posudky, studie" ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Za uložení sedimentu ke kompostování na pozemcích v majetku obce Kamenný Újezd nebyla požadována žádná náhrada. Obec Včelná pouze poskytla vlastní pracovníky a traktor pro přípravu kompostování v rozsahu asi 24 odpracovaných hodin. Smluvní náklady na celou akci ve výši necelých 400.000,- Kč nebyly překročeny. Pro definitivní dokončení prací pak zbývá ještě provést opravu výpustě rybníka, odtokové roury a odstranit některé náletové dřeviny z hráze rybníka. Technickým dozorem nad prováděním stavby byl pověřen pan Jiří Stejskal, ředitel Lesní správy a pily Kamenný Újezd, který za toto nepožaduje žádnou náhradu.

Ve snaze využít mechanizace při čištění rybníka a suchého počasí byla také odstraněna skládka odpadu na kraji lesa v části obce Čtyři Chalupy vytříděním železa, dřeva, plastů a ostatních pevných odpadů, které byly odvezeny k likvidaci firmou A.S.A. České Budějovice. Kompostovatelný materiál byl uložen stejně jako sediment z rybníka.