Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Včelná v novinách

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Včelná v novinách, aneb Spor o stoleté duby

Jednou za čas se stane, že se o naší vesnici napíše něco v regionálním tisku. Nejinak tomu bylo i 24. října 2003, kdy v deníku Jihočeské listy vyšel článek s názvem Spor o stoleté duby si vynutil místní šetření zastupitelstva. Článek napsala redaktorka Hana Svítilová a já ho pro kroniku přináším v plném znění…

Ve Včelné se připravuje nový územní plán. Ten by měl vyřešit především nutná protipovodňová opatření, ale jeho součástí jsou i nové stavební parcely. Jedna z nich se stala předmětem sporu.

V místní části Čtyři Chalupy je zakreslena řada parcel, na kterých by se mělo v budoucnu stavět. O jednu z nich se ovšem dělí tři vlastníci (dva soukromí majitelé a obec) a především na ní stojí dva letité duby vyhlášené za památné stromy.

Obavy, že plánované zastavění pozemku duby poškodí, přiměly místní obyvatele k sepsání petice. "Žádáme v ní zastupitele Včelné, aby zde zrušili zastavitelné území. Také s ohledem na stavbu budoucí křižovatky požadujeme, aby se majiteli převážné části problematického pozemku, Jiřímu Stejskalovi, neprodávaly přilehlé části obecní cesty," zdůrazňuje jedna z oponentek navrhovaného územního plánu Ivana Šedová. Minimálně 65 osob podepsaných pod peticí, kterou ve středu člen zastupitelstva, Josef Hanetšleger, během místního šetření předal starostovi, navrhuje užívat toto území jako obecnou a soukromou zeleň. "Klidně pozemek odkoupíme a postavíme tu nanejvýš lavičku, kam si budeme chodit poklábosit nebo zakouřit," shodují se sousedé. Starosta Pavel Rožboud na závěr dvouhodinového jednání v terénu přislíbil, že se o celé záležitosti bude dále jednat.