Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Nová ulice

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Nová ulice

Též v dubnu se rozhodlo, že nově vzniklá ulice na pozemku parcel číslo 529/6 a 529/22 bude pojmenována "Větrná".