Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Nová střešní krytina hasičárny

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Nová střešní krytina hasičárny

V dubnu zastupitelstvo schválilo provedení výměny střešní krytiny na budově číslo popisné 26 - hasičské zbrojnice. Výměnu provedla firma JANA, Včelná.