Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Technické služby obce Včelná

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Technické služby obce Včelná

Aby mohla obec nadále zaměstnávat občany ve výkonu civilní služby, případně další pracovníky při udržování veřejných prostranství a majetku obce, byla zastupitelstvem schválena zřizovací listina organizační složky obce s názvem "Technické služby obce Včelná". Tato organizační složka nemá právní subjektivitu, není jí předáván do správy žádný majetek a nemá vliv na rozpočet obce. Organizace byla založena k vyhovění novému výkladu zákona o civilní službě.