Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Jarní úklid

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Jarní úklid

Obecní úřad Včelná zabezpečil úklid veřejných prostranství, místních komunikací, zelených pásů a ostatních ploch. Mimo jiné ale dal též najevo to, že si váží spolupráce občanů při péči zejména o zelené pásy kolem místních komunikací sousedících s rodinnými domy a zahradami. Náklady spojené například s výsadbou okrasných keřů v těchto pásech může uhradit právě obecní úřad. - Obecní úřad provedl v květnu čištění místních komunikací závěsným zařízením za traktor.