Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Soudní spor o lesy

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Soudní spor o lesy

Nejvyšší soud České republiky odmítl dovolání obce Včelná ve věci soudního sporu mezi obcí Včelná a městem České Budějovice o lesní pozemky po zaniklé obci Rožnov. Zastupitelstvo obce schválilo k této věci podání stížnosti Ústavnímu soudu.