Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Referendum

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Referendum

Ve dnech 13. a 14. června 2003 se konalo Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Místem pro hlasování v obci Včelná byl opět kulturní dům. Hlasovací lístek byl vydán oprávněným voličům ve volební místnosti v době hlasování. Minimální počet členů okrskové volební komise byl stanoven na pět. Nejenom ve Včelné, ale i v celé České republice, se většina obyvatel rozhodla pro vstup do Evropské unie. K ní přistoupíme 1. května 2004. Až budoucnost ukáže, do jaké míry se občané rozhodli správně…