Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Nemoc pana starosty

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Nemoc pana starosty

Už tomu tak bývá, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak koncem roku postihlo našeho pana starostu, Pavla Rožbouda, náhlé srdeční onemocnění. Po dobu přibližně dvou měsíců musel být tedy zastupován zejména svou zástupkyní, paní Mandžukovou. Větší díl starostí přešel též na paní Medovou, pana Mareše a pana Průšu. V lednu 2004 již starosta mohl opět fungovat bez větších problémů.