Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Zimní údržba komunikací

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Zimní údržba komunikací

Tak jako v předchozích letech má obec pro potřeby zimní údržby komunikací jeden traktor se závěsnou radlicí a vhodný posypový materiál. Začátkem letošního roku byl pro potřeby zimní údržby pořízen nosný sypač pro rychlejší provádění posypů zledovatělých vozovek. Práce provádí tři pracovníci civilní služby a podle potřeby jeden "brigádník", případně pak starosta obce. Velkou překážkou při odstraňování sněhu z některých ulic (např. Husova, Lesní, Lesní Kolonie) však jsou bezohledně zaparkovaná motorová vozidla, v některých případech současně po obou stranách ulice. Proto je pak nutné počítat s tím, že v místech, kde nebude možné z těchto důvodů bezpečně provádět zimní údržbu (radlice za traktorem "vlaje" plus mínus 15 centimetrů), může osádka traktoru průjezd odmítnout.