Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Mateřská škola

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Mateřská škola

Obecní úřad se zaměstnanci mateřské školy celoročně spolupracuje, což jistě přispívá ke vzájemným dobrým vztahům široké veřejnosti. Letos tak například proběhla rekonstrukce pískoviště a průlezek na školní zahradě, a zejména pak byla zmodernizována školní kuchyně v důsledku nařízení zpřísněných hygienických opatření, která jsou spojena se vstupem do Evropské unie.

Zahájení nového školního roku 2003/2004 proběhlo v poklidné atmosféře, do školky bylo zapsáno celkem 43 dětí. Na oslavu byl přichystán tradiční táborový oheň na školní zahradě s opékáním buřtů. Samozřejmě toto nebyla jediná vydařená akce, které jsou pro děti připravovány. Tak například v březnu byl v kulturním domě pro děti zorganizován dětský karneval, kde na programu byly soutěže, tombola a možnost občerstvení. Akci již tradičně uváděl Vojta Vít a děti měly vstup zdarma. Nejvíce radosti děti prožívají o Vánocích, a právě v tomto čase je pro ně nachystáno i velké množství překvapení ze strany mateřské školy. Letos vše začalo 5. prosince, kdy ve školce byla mikulášská nadílka. Děti byly obdarovány sladkostmi a ovocem. 13. prosince pak děti vystoupily se svým programem na setkání seniorů. A pár dní na to, 16. prosince, se děti sešly s rodiči a přáteli školy na vánočním posezení, kde měly opět své vystoupení.