Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Včelná ve statistikách

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Včelná ve statistikách

Krátce bych se chtěl vrátit ke sčítání lidu, domů a bytů, které v České republice proběhlo k datu 1. březen 2001 (záznam v kronice z roku 2001). Podle tohoto sčítání má Včelná 1.471 obyvatel (první výsledky však hovořily o počtu 1479). Podle náboženského vyznání je ve Včelné nejvíce zastoupena církev římskokatolická (celkem 479 věřících, z toho 261 žen). Více je pouze občanů bez vyznání, a to 728 (z toho 336 žen). Zajímavé je také rozdělení obyvatelstva podle rodinného stavu: celkem 553 svobodných (232 žen), 741 vdaných a ženatých (373 žen), 93 rozvedených (54 žen), 81 ovdovělých (71 žen), u 3 osob nezjištěno.

A jak je na tom obyvatelstvo (15leté a starší) podle vzdělání? Bez vzdělání jsou ve Včelné celkem 2 osoby (z toho 1 žena), základní a neukončené základní vzdělání má 229 osob (159 žen), vyučení a střední odborné bez maturity 455 lidí (183 žen), úplné střední s maturitou 347 lidí (187 žen), vyšší odborné a nástavbové 57 osob (30 žen), vysokoškolské 122 osob (53 žen). Vzdělání se nepodařilo při sčítání zjistit u 7 osob (z toho 3 ženy).