Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Obecní ples

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Obecní ples

25. ledna se uskutečnil v kulturním domě Včelná 13. obecní ples. Tento ples je zajišťován obcí ve spolupráci s místními živnostníky a podnikateli, jimž patří velké poděkování za jejich pomoc. Výtěžek z této společenské akce ve výši 21.000,- Kč byl použit na akce pro děti a mládež pořádané obcí, dále 2.000,- Kč na podporu zařízení pro handicapované děti a mládež DOMEČEK v Trhových Svinech a 3.000,- Kč na podporu Dětského centra ARPIDA v Českých Budějovicích.