Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Pomlázková velikonoční zábava

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Pomlázková velikonoční zábava

Ta se uskutečnila 20. dubna, a to od 20 hodin v kulturním domě. Lidem zahrála malá kapela Hájovanka. Tuto zábavu uspořádal tradiční pořadatel Bálu dobrých srdcí. Vše se pak neslo v duchu Velikonoc, a mnohá z žen zde mohla dostat výplatu velikonoční pomlázkou.