Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Výstava obrazů skupiny Peršt Art

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Výstava obrazů skupiny Peršt Art

Obecní úřad Včelná pořádal v květnu výstavu obrazů velice zajímavé rudolfovské skupiny PERŠTart. Do této skupiny umělců patří Jiřina Hrochová, Alena Chrtová, Ivan Hubal a Valentina Hubalová. Před zahájením výstavy slavnostní vernisáží (dne 7. května) byla uctěna památka obětí válek položením květin u pomníku na třídě 5. května a na konci ulice Witthanova (pomník rudoarmějců). Výstava s podtitulem "Zátiší, krajiny, portréty" se konala ve dnech 7. až 11. května 2003.

Dne 7. května se pomalu začali scházet lidé kolem 16:30 hodin, a to u pomníků na třídě 5. května. Většinou šlo o starší ročníky, ale objevily se i děti. Zastoupeno bylo též obecní zastupitelstvo. Lidé byli často svátečně oblečeni (kalhoty, košile, sváteční šaty). Nakonec se sešlo celkem 17 občanů. Za zmínku jistě stojí i to, že přestože se jedná o tradici obce, nebyli zde bohužel téměř zastoupeni starousedlíci. Jednou z mála výjimek však byla paní Hájková.

V 16:45 hodin, přesně dle časového harmonogramu, dorazil pan starosta, Pavel Rožboud. Ten dal k oběma pomníkům po jednom věnci, které mu podali pan inženýr Braum a paní Mandžuková. Ta společně se starostou položila věnce ještě u pomníku rudoarmějců, a to kolem 17. hodiny. U obou pomníků jsme všichni uctili památku padlých minutou ticha.

Po 17. hodině začala v zasedací síni obecního úřadu již očekávaná vernisáž. Ten den bylo velmi slunné počasí a prostorem se nesl těžký vzduch. V samotné zasedací místnosti se těžce dýchalo, přestože byla otevřena všechna okna. Sešlo se zde asi 40 lidí všech věkových kategorií. Sestry Mertlíkovy zpestřily chvíle svým zpěvem a hrou na kytary. Na elektronické varhany také zahrála známé melodie malá hudebnice, Janička Kafrdová.

Samotné obrazy byly velice různorodé, objevovaly se na nich zejména krajinky (jižní Čechy), portréty, zátiší a různé květinové motivy. Byly všech velikostí - velké i malé, a hlavně krásné! Osobně na mě udělal dojem obraz Krajina pod Kletí od Ivana Hubala a obrázek Lipno od Jiřiny Hrochové. Zajímavé byly též mistrně vykreslené portréty od paní Hubalové. Celou atmosféru děl dobře vystihl názor jedné účastnice vernisáže: "Působí to na mě jako balzám na duši, uklidňujícím dojmem."

Oficiálně pak byla vernisáž zahájena proslovem pana starosty. Ten umělce přivítal hezkým slovem a malou kytičkou. 3 dámy - výtvarnice dostaly rudou růži a jeden muž, pan Hubal, dostal růži žlutou. Jeho manželka, paní Hubalová, je z Ukrajiny, kde také studovala. Celá skupina PERŠTart pak návštěvníkům poděkovala a všichni si společně připili šampaňským na úspěšný průběh výstavy. Připraveno bylo též malé občerstvení - slané pečivo a jednohubky. Konec vernisáže nebyl přesně stanoven, končila až ve večerních hodinách. Návštěvníci mohli své dojmy zapsat do knihy návštěv.