Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - ČASY SE MĚNÍ, KRONIKA TAKÉ…

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

ROK 2004

ČASY SE MĚNÍ, KRONIKA TAKÉ…

Občas tak člověk pozoruje dění kolem sebe, vnímá okolí, běh života, dnešní atmosféru a hodnotí a srovnává s tím, co slyší od svých známých a příbuzných, od babiček a dědů, kteří již mnoho prožili. Nevím, jak vám, ale mně z toho vychází jediné: dnešní doba je mnohem více uspěchanější než dříve. Lidé mají málo času zastavit se a popovídat, tlačí je dlouhá pracovní doba, povinnosti. Ano, ano, konzumní doba zasáhla téměř všechny. Zrovna nedávno jsem slyšel svého tátu, jak povídá, že dříve v zimě naši předci sedli kolem stolu, drali peří a vyprávěli. A dnes? Slyším své vrstevníky, jak se shánějí po nejnovějším modelu mobilního telefonu, po nejnovějším značkovém oblečení a po báječné dovolené u moře. Mimochodem, mezi lidmi právě letí Chorvatsko a Itálie, ti bohatší si dopřejí Tahiti nebo alespoň Kanárské ostrovy. Ale mají čas při těch všech shonech a nákupech, při těch víkendových pobytech v super- a hypermarketech, být se svými blízkými? Myslím opravdu být s nimi: zahrát si třeba s dětmi karty, vzít manželku do divadla, nebo zazpívat si s přáteli u táborového ohně při opékání špekáčků?

Situace je možná horší ve velkých městech, kde se lidé mnoho neznají, ale troufám si tvrdit, že ve Včelné to pořád ještě není tak zlé. Myslím, že tady k sobě máme ještě pořád dost blízko, což dokazuje množství kulturních akcí, které se každoročně a se stále velkým úspěchem opakují. Je dobře, že kultura a nakonec i sport ve Včelné stále dýchá, je dobře, že několik generací se schází při společném zážitku a my mladí se od těch zkušenějších učíme.

A ještě pár slov ke kronice: dělám ji teprve pár let a když jsem začínal, rozhodoval jsem se, jakou formu psaní zvolit. Zkušenostmi se člověk učí, ale ty samozřejmě v začátcích chybí. Za prvé jsem moc moc přemýšlel, jestli psát kroniku ručně nebo strojově, lépe řečeno na počítači v podobě digitální. JENŽE: dle mého názoru má kronikář zaznamenávat svou dobu současným způsobem a současnosti počítače a data v elektronické podobě jistojistě vládnou. Takže nakonec vyhrála podoba ta, kterou právě vidíte. Také je pravdou, že můj rukopis není zrovna jako ze žurnálu a při takovém množství textů by čtenář mohl mít v určitých úsecích problém ty mé "klikyháky" přelouskat.

Ještě jedna změna oproti létům minulým od tohoto roku v kronice nastává: když jsem začínal s činností kronikářskou, rozhodl jsem se dělit každý rok na tři části: A (Obecní úřad), B (Kultura, sport), C (Ostatní). Snad laskavý čtenář promine, ale od tohoto dělení po zralé úvaze ustupuji. Vracím se ke způsobu svých předchůdců, což znamená, že všechny mé texty pro daný rok budou vždy seskupeny v jeden celek, nadále tedy do těchto tří částí děleny již nebudou. Pro orientaci v daném roce poslouží jistě dostatečně nadpisy. Snad tedy tato změna bude změnou k lepšímu a doufám, že čtení kroniky bude pro vás zážitkem stále dosti příjemným. Snad se také nikoho z vás svými texty v kronice nedotknu, snad každý pochopí, že záznam současnosti je odkazem pro generace budoucí. To je mým posláním a jsem za to rád. Přeji vám v této chvíli mnoho štěstí, zdraví i lásky, ať už jste mými současníky, nebo onou generací budoucí…