Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - CIVILNÍ SLUŽBA KONČÍ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

CIVILNÍ SLUŽBA KONČÍ

Ministerstvo obrany rozhodlo, a tak po mnoha letech končí pro mladé muže v celé České republice povinná vojenská služba. Historickým vývojem se povinná vojna zkracovala a zkracovala, až nyní skončila úplně. Kdo z nějakého důvodu, ať už to byl důvod náboženský nebo například odpor ke zbraním, na vojnu nechtěl, mohl zvolit náhradní alternativu - civilní službu. Ale ta nyní také odpadá, a tak i naše obec nebude mít od prosince roku 2004 další možnost tyto mladé civilkáře ke svým potřebám využívat.

Včelná zaměstnávala v průměru dva až tři civilkáře ročně po dobu jedenácti let. Tito mladí muži prováděli úklidové práce, údržbu a opravy na zařízení obce - místní komunikace, veřejnou zeleň, stavební práce, malování a nátěry, drobné opravy budov v majetku obce i veřejného osvětlení, výpomocné práce pro starší občany, fungovali jako občasní poštovní doručovatelé, a podobně. Pomáhali též obecnímu úřadu při zavádění výpočetní techniky. Většinu těchto prací prováděli civilkáři pod vedením pana Jaroslava Rataje.

To, že měla Včelná velmi dobrou zkušenost s výkonem absolventů civilní služby, dokládá i fakt, že již druhý civilkář se stává stálým zaměstnancem obce. Tento pracovník bude zařazen do technické čety pro veřejně prospěšné práce, která bude mít pro příští rok pouze tři zaměstnance, a to dva v řádném pracovním poměru a jednoho v pracovním poměru na přibližně devět měsíců.