Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - PROBLEMATIKA PSŮ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

PROBLEMATIKA PSŮ

V obci je v současné době přihlášeno 327 psů a ve většině případů o ně chovatelé řádně pečují. Přesto se množí stížnosti na volné pobíhání psů, kteří ohrožují chodce a zejména děti. Nezodpovědných majitelů však naštěstí není mnoho. Obecní úřad provádí také odchyt pobíhajících psů s úhradou 250,- Kč, případně i fotografické zdokumentování pobíhání, které v opakovaném případě znamená zvýšení poplatku za psa na další rok taktéž o 250,- Kč.

Problémem v obci také je při takovémto množství psů enormní znečišťování zelených pásů podél komunikací, jakož i lesních cest na kraji lesa výkaly. Každý majitel by se tedy zcela jistě měl snažit, aby jeho čtyřnohý miláček neznepříjemňoval svými exkrementy život ostatním majitelům domů, kteří se starají o zelené pásy před plotem, lidem na procházce po obci či lesem, a v neposlední řadě pracovníkům obecního úřadu při údržbě veřejných prostranství.