Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro školní rok 2004 - 2005 bylo zapsáno do včelenské školky celkem 51 dětí. Letos se nově zavádí kroužek práce s hlínou pod vedením výtvarníka, pana Petra Schela. Během prázdnin došlo k rekonstrukci systému vytápění v celé budově a malování provozních prostor. Pomoc při těchto pracích poskytli pracovníci obecního úřadu.

Novinkou v letošním roce je ukončení vaření a roznášky obědů pro občany obce z kuchyně Mateřské školy Včelná. V současné době bylo v této kuchyni vařeno přibližně osm až deset obědů denně pro občany obce nad rámec povoleného vaření pro děti a zaměstnance mateřské školy. Protože tento způsob vyvařování je v rozporu se současnými legislativními normami a v obci je možné veřejné stravování i v jiných zařízeních, ukončila příspěvková organizace MŠ Včelná se souhlasem zastupitelstva obce vaření v této kuchyni pro veřejnost s platností od 1. září 2004. Legalizace vaření těchto obědů ve školce by znamenala vystavení živnostenského listu pro mateřskou školu, oddělení pracovních úvazků pro kuchařku, účetní, pokladní, apod., oddělení účetnictví, evidence potravin a ostatních nákladů. Rozúčtování skutečných nákladů na tak nízký počet připravovaných jídel by neúměrně zatížilo cenu oběda. Bezplatná roznáška obědů civilní službou je též zrušena z důvodu ukončení civilní služby v České republice.

Zájemci, kterým nebrání zdravotní stav, mohou využít stravovacích služeb restauračních provozoven v obci. Osamocení starší občané se zdravotními problémy mohou požádat o zabezpečení pečovatelské služby prostřednictvím svého lékaře. Na úhradu nákladů pečovatelské služby přispívají zájemci příspěvkem stanoveným podle výše důchodu. Možnost dovážení obědů předběžně též projednal obecní úřad s pečovatelskou službou, kterou pro Včelnou zastupuje paní Řezníčková. Tato služba pak využívá vaření kuchyně při Základní škole Kamenný Újezd, která má oddělené živnostenské podnikání a vyvařuje pro pečovatelský dům a řadu ostatních strávníků. Poskytnutí těchto služeb kuchyně v Kamenném Újezdě bylo projednáno i se zastoupením obce Kamenný Újezd, která je zřizovatelem školy.